Zapytanie ofertowe
na zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu zimowego dla uczestników
projektu „Rodzinne Tuczępy”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat
polegającej na zapewnieniu noclegów oraz wyżywienia w formie śniadanie-obiad- kolacja w
ramach projektu pn.: „Rodzinne Tuczępy”. Liczba uczestników 30 + 3 opiekunów. W koszcie
uczestnika projektu winy być zawarte wszystkie koszty wynikające z organizacji obozu zimowego.
Oferta musi zapewniać spełnienie warunków zawartych w wytycznych GIS MZ i MEN dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Czas trwania obozu 7 dni.

Miejsce realizacji zamówienia
Beskidy

Składanie ofert
Oferty należy składać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Ziemia Buska,
Zbludowice ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko – Zdrój

Termin składania ofert do dnia 07 stycznia 2022 roku do godz. 12.00


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Zapytanie ofertowe Link1
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty Link 2
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Link 3
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach Link 3
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o powiązaniach Link 4
  6. Załącznik nr 5 – Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Link 5
  7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy Link 6