Zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu podczas obozu zimowego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”.

Miejsce realizacji zamówienia
Porąbka, gm. Bielsko-Biała

Termin realizacji zamówienia
Odwóz z parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Tuczępach na miejsce wypoczynku tj. Porąbka, gm. Bielsko-Biała – 16.01.2022r.
Przywóz z miejsca wypoczynku na parking przy Zespole Placówek Oświatowych w Tuczępach – 22.01.2022r.