Stowarzyszenie “Ziemia Buska” zostało założone w 2003 roku. Jej założycielem i pierwszym prezesem był Witold Gajewski. Po objęciu przez niego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, prezesem został Piotr Wąsowicz. W roku 2007 na prezesa Stowarzyszenia wybrano Jacka Strzeleckiego.

Na zakończenie 2006 r. na liście stowarzyszenia znalazło się 75 członków z prawami członka zwyczajnego.

Stowarzyszenie początkowo obejmowało działaniami teren miasta i gminy Busko-Zdrój, zaś w dniu dzisiejszym rozszerza działania na teren całego powiatu buskiego.

Stowarzyszenie posiada trwałą pozycję w środowisku. Zbudowało podstawy programowe i organizacyjne do poszerzania działań na rzecz inicjowania i wspierania rozwoju lokalnej społeczności. Dysponuje aktywną i kompetentną kadrą sprawdzoną w prowadzonych dotychczas działaniach społecznych.

We wrześniu 2006 r. Stowarzyszenie wsparło finansowo i organizacyjnie projekt “Powstanie Warszawskie” – przygotowany przez grupę nauczycieli pod kierownictwem organizacyjnym – Jacka Strzeleckiego i artystycznym – Małgorzaty Grabskiej. Premierowe spektakle zaprezentowano w Nowym Korczynie i Busku-Zdroju.

W czerwcu 2007 r. Stowarzyszenie zorganizowało pierwszy “Piknik Rodzinny”. W pięknym, nowym parku “Glinianki” bawiło się z nami kilkaset osób. Spływające do nas pochlebne opinie motywują nas do wprowadzenia tego przedsięwzięcia na stałe do kalendarza naszych imprez.

W sierpniu 2007 r. dzięki środkom z projektu “Tak, pomagam” firmy Provident Polska SA, a także zaangażowaniu wolontariuszy Providenta udało się nam zorganizować popołudniową zabawę w Zbrodzicach. Dobre przyjęcie mieszkańców oraz ich stale rosnące zaangażowanie w przygotowania motywuje nas do wystąpienia z podobną propozycją do kolejnych miejscowości.

W każdym roku Stowarzyszenie organizuje również doroczne spotkanie integracyjne dla swoich członków i sympatyków. We wspaniałej atmosferze i przy dobrej zabawie oceniająco patrzymy w przeszłość i snujemy plany na kolejne lata.