Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowiska instruktorów „Sekcji talentów” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Zajęcie humanistyczne – poetyckie i literackie
 2. Zajęcia muzyczne i taneczne
 3. Zajęcia plastyczne
 4. Zajęcia dziennikarskie
Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko w Placówce Wsparcia Dziennego w Tuczępach:

1. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy”

Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy”

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór ofert na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu  dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Więcej “Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy””
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko instruktorów „Sekcji talentów” zajęć prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Humanistyczne – poetyckie i literackie
 2. Muzyczne i taneczne
 3. Plastyczne
 4. Dziennikarskie
Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko instruktora sportu wypoczynku  grupy dzieci  w  wieku 6–15 lat

Termin wypoczynku: pomiędzy 7 do 23 sierpnia 2020 r. – łącznie kolejne 10 dni we wskazanym zakresie dat.

Miejsce wypoczynku: rejon wschodniej Zatoki Gdańskiej

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowiska w Placówce Wsparcia Dziennego w Tuczępach:

1. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.

2. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy letniego wypoczynku 2020 grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat

Termin wypoczynku: pomiędzy 7 do 23 sierpnia 2020 r. – łącznie kolejne 10 dni we wskazanym zakresie dat.

Miejsce wypoczynku: rejon wschodniej Zatoki Gdańskiej

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Zapytanie ofertowe na Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu letniego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”

Zapytanie ofertowe na Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu letniego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7- 15 lat polegającej na zapewnieniu noclegów oraz wyżywienia w formie śniadanie-obiad- kolacja w ramach projektu pn.: „Rodzinne Tuczępy”. Liczba uczestników 30 + 4 osoby w tym 3 opiekunów oraz opiekun medyczny. W koszcie uczestnika projektu winy być zawarte wszystkie koszty wynikające z organizacji obozu letniego. Oferta musi zapewniać spełnienie warunków zawartych w wytycznych GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Więcej “Zapytanie ofertowe na Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu letniego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy””
Rekrutacja uczestników do projektu “Rodzinne Tuczępy”

Rekrutacja uczestników do projektu “Rodzinne Tuczępy”

Projekt nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu.

Realizatorzy projektu:

 • Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, Busko-Zdrój, Zbludowice, ul Korczyńska 38
 • Stowarzyszenie ARKA NADZIEI, Kielce, ul. Adama Mickiewicza 1
Więcej “Rekrutacja uczestników do projektu “Rodzinne Tuczępy””