Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu  „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Więcej “Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.”
II Nabór na wolne stanowisko pracy

II Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowiska instruktora „Zajęć informatycznych” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Doskonalenie znajomości zasad działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych – multimedialne gry
 2. Przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni i twórczości poprzez komputer – tworzenie projektów rysunków w aplikacji graficznej PAINT
 3. Rozwijanie zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu
 4. Nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy – wyszukiwanie informacji z multimedialnych encyklopedii
 5. Tworzenie stron internetowych, programowanie, tworzenie i edycja multimediów (grafika, animacja i muzyka)
Więcej “II Nabór na wolne stanowisko pracy”
II Nabór na wolne stanowisko pracy

II Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowiska instruktorów „Sekcji talentów” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Zajęcia plastyczne
 2. Zajęcia dziennikarskie
Więcej “II Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowiska instruktora „Zajęć informatycznych” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Doskonalenie znajomości zasad działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych – multimedialne gry
 2. Przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni i twórczości poprzez komputer – tworzenie projektów rysunków w aplikacji graficznej PAINT
 3. Rozwijanie zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu
 4. Nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy – wyszukiwanie informacji z multimedialnych encyklopedii
 5. Tworzenie stron internetowych, programowanie, tworzenie i edycja multimediów (grafika, animacja i muzyka)
Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowiska instruktorów „Sekcji talentów” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Zajęcie humanistyczne – poetyckie i literackie
 2. Zajęcia muzyczne i taneczne
 3. Zajęcia plastyczne
 4. Zajęcia dziennikarskie
Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko w Placówce Wsparcia Dziennego w Tuczępach:

1. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy”

Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy”

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór ofert na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu  dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Więcej “Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy””
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko instruktorów „Sekcji talentów” zajęć prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

 1. Humanistyczne – poetyckie i literackie
 2. Muzyczne i taneczne
 3. Plastyczne
 4. Dziennikarskie
Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko instruktora sportu wypoczynku  grupy dzieci  w  wieku 6–15 lat

Termin wypoczynku: pomiędzy 7 do 23 sierpnia 2020 r. – łącznie kolejne 10 dni we wskazanym zakresie dat.

Miejsce wypoczynku: rejon wschodniej Zatoki Gdańskiej

Więcej “Nabór na wolne stanowisko pracy”