NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ziemia Buska” w związku z
realizacją w latach 2020-2022 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020


ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy zimowego wypoczynku w roku 2022 grupy
dzieci w wieku 6 – 15 lat


Termin wypoczynku: pomiędzy 16.01.2022r. do 22.01.2022r. – łącznie kolejne 7 dni we
wskazanym zakresie dat.


Miejsce wypoczynku: Beskidy

Zapytanie ofertowe opiekun wypoczynku zimowego pobierz pdf