Zapytanie ofertowe na Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu letniego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat polegającej na zapewnieniu noclegów oraz wyżywienia w formie śniadanie-obiad- kolacja w ramach projektu pn.: „Rodzinne Tuczępy”. Liczba uczestników 30 + 3 opiekunów. W koszcie uczestnika projektu winy być zawarte wszystkie koszty wynikające z organizacji obozu letniego. Oferta musi zapewniać spełnienie warunków zawartych w wytycznych GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Miejsce realizacji zamówienia
Rejon wschodni Zatoki Gdańskiej

Termin realizacji zamówienia
Od 08.08.2021 do 18.08.2021 – łącznie 10 dni we wskazanym terminie w zakresie wskazanych w zapytaniu dat.

Składanie ofert.

Oferty należy składać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Ziemia Buska,
Zbludowice ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko – Zdrój

Termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2021 roku

Dokumenty postępowania do pobrania z poniższych linków:

  1. Zapytanie ofertowe Link 1
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty Link 2
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Link 3
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach Link 4
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o powiązaniach Link 5
  6. Załącznik nr 5 – Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Link 6
  7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy Link 7