Zapytanie ofertowe na Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu letniego dla uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7- 15 lat polegającej na zapewnieniu noclegów oraz wyżywienia w formie śniadanie-obiad- kolacja w ramach projektu pn.: „Rodzinne Tuczępy”. Liczba uczestników 30 + 4 osoby w tym 3 opiekunów oraz opiekun medyczny. W koszcie uczestnika projektu winy być zawarte wszystkie koszty wynikające z organizacji obozu letniego. Oferta musi zapewniać spełnienie warunków zawartych w wytycznych GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czas trwania obozu 10 dni.

Miejsce realizacji zamówienia
Rejon wschodni Zatoki Gdańskiej

Termin realizacji zamówienia
Od 07.08.2020 do 23.08.2020 – łącznie 10 dni we wskazanym terminie w zakresie wskazanych w zapytaniu dat.

Termin składania ofert mija w dniu 15-07-2020 roku o godzinie 13:00.

Oferty można nadsyłać pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres email apospiech@arkanadziei.pl lub biuro@arkanadziei.pl
Partner Projektu “Rodzinne Tuczępy”
Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
ul. Adama Mickiewicza 1
25-352 Kielce

Dokumenty postępowania do pobrania z poniższych linków:
Zapytanie ofertowe Link
Załącznik nr 1 formularz ofertowy Link
Załącznik nr 2 oświadczenie Link
Załącznik nr 3 oświadczenie Link
Załącznik nr 4 oświadczenie Link
Załącznik nr 5 wytyczne Link
Załącznik nr 6 wzór umowy Link