Rekrutacja uczestników do projektu “Rodzinne Tuczępy”

Projekt nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu.

Realizatorzy projektu:

  • Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, Busko-Zdrój, Zbludowice, ul Korczyńska 38
  • Stowarzyszenie ARKA NADZIEI, Kielce, ul. Adama Mickiewicza 1