Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na przewozie uczestników projektu  „Rodzinne Tuczępy” dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.