Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowiska instruktora „Zajęć informatycznych” prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

  1. Doskonalenie znajomości zasad działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych – multimedialne gry
  2. Przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni i twórczości poprzez komputer – tworzenie projektów rysunków w aplikacji graficznej PAINT
  3. Rozwijanie zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu
  4. Nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy – wyszukiwanie informacji z multimedialnych encyklopedii
  5. Tworzenie stron internetowych, programowanie, tworzenie i edycja multimediów (grafika, animacja i muzyka)