Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko instruktorów „Sekcji talentów” zajęć prowadzonych dla grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat w zakresie:

  1. Humanistyczne – poetyckie i literackie
  2. Muzyczne i taneczne
  3. Plastyczne
  4. Dziennikarskie