Wiek nie musi być barierą

Wiek nie musi być barierą

Stowarzyszenie Ziemia Buska było realizatorem projektu Wiek nie musi być barierą
Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.11.2017 r.
Koszt projektu – 250 000 zł został pokryty ze środków pozyskanych w drodze konkursu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej “Wiek nie musi być barierą”