Propozycje wycieczek dla klas szkół ponadpodstawowych

Propozycja wycieczek dla klas szkolnych szkół ponadpodstawowych opracowana w ramach projektu dofinansowanego przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju: Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024r w zakresie organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury i polskiego dziedzictwa narodowego