NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy letniego wypoczynku w roku 2021, grupy dzieci w wieku 6 – 15 lat

Termin wypoczynku: pomiędzy 08.08.2021 do 18.08.2021 – łącznie kolejne 10 dni we wskazanym zakresie dat.

Miejsce wypoczynku: rejon Zatoki Gdańskiej