Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowiska w Placówce Wsparcia Dziennego w Tuczępach:

1. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.

2. wychowawca świetlicy w wymiarze 0,65 etatu.